Informasjon om aktiviteter i perioden med restriksjoner pga. koronavirus

Norsk Sertifisering AS har iverksatt tiltak for i størst mulig grad opprettholde tjenestene våre i en periode med risiko for smittefare som følge av koronaviruset. Vi følger situasjonen forløpende og forholder oss til informasjon og råd fra norske helsemyndigheter med hensyn til reiser og deltakelse i større samlinger.

Sertifisering av produkter og systemer: Vi vil opprettholde planlagte aktiviteter overfor våre kunder med hensyn til sertifisering, årsoppfølging og resertifisering. Inntil videre vil vi utføre fjernrevisjoner i stedet for revisjonsbesøk dersom ikke særlige forhold skulle tilsi annet.

Sertifisering av personer: Vi arbeider på hjemmekontor og vil behandle søknader om fornyelse og sertifisering på vanlig måte, i tillegg til søknader om godkjenning av kurs. Våre sensorer arbeider digitalt med sensurering av svar fra gjennomført eksamen, og kandidatene vil bli informert om resultater på vanlig måte.

Eksamensavviklingen vil bli tilpasset kravene fra helsemyndighetene. Vi har muligheten til nettbasert eksamen, men dette må avklares i de enkelte tilfellene, følg med vår eksamensplanlegger.

Sakkyndige virksomheter og opplæringsvirksomheter fra Arbeidstilsynet.

Sertifisert sikkerhetsopplæring: Retningslinjer for alternativ undervisning, og krav til godkjennelse av fjernundervisning.

Redigert_kran_forside.jpg

Produktsertifisering

Sakkyndig kontroll – Sikkerhetsopplæring

Lovpålagt krav om sertifisering av sakkyndige kontrollvirksomhet og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Redigert_kran_forside.jpg

Personsertifisering

Ledelse: Kvalitet; Miljø; Arbeidsmiljø; Mangfold; Risiko. Prosjekt-, program- og porteføljeledelse. Kvalitetsrevisjon. Sikkerhet. Inspeksjon

Flere selskaper og bransjer krever sertifisert kompetanse som også gir egenverdi for innehaverne.

Redigert_kran_forside.jpg

Systemsertifisering

Ledelsessystemer for kvalitet og miljø

Innfrir krav fra kunder. Bruk i markedsføring. Dokumentasjon på ansvarlig praksis.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4