Redigert_kran_forside.jpg

Produktsertifisering

Sakkyndig kontroll – Sikkerhetsopplæring

Lovpålagt krav om sertifisering av sakkyndige kontrollvirksomhet og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Redigert_kran_forside.jpg

Personellsertifisering

Kvalitets- og miljøledelse, kvalitetsrevisjon, risikostyring og sikkerhet

Flere selskaper og bransjer krever sertifisert kompetanse som også gir egenverdi for innehaverne.

Redigert_kran_forside.jpg

Systemsertifisering

Ledelsessystemer for kvalitet

Innfri krav fra kunder, bruk i markedsføring, dokumentere ansvarlig praksis.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4