Systemsertifisering

Systemsertifisering kan være en bekreftelse på at en organisasjon tilfredsstiller kravene i en eller flere ISO-standarder for ledelsessystemer.

Et ledelsessystem er et system for å etablere en politikk og mål og for å oppnå disse målene. Politikken beskriver organisasjonens overordnede hensikter og retning innenfor styringssystemets område.

Ledelsessystemer blir sertifisert i henhold til internasjonale standarder for henholdsvis kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø og andre områder som for eksempel informasjonssikkerhet. Sertifisering av ledelsessystemer blir utført av akkrediterte sertifiseringsorganer.

Sertifiseringsorganene kan bare utstede akkrediterte sertifikater i de bransjene hvor de har dokumentert kompetanse. Våre akkrediteringer viser hvilke ledelsessystemer Norsk Sertifisering opererer innenfor.

- Ledelsessystemer for kvalitet NS-EN ISO 9001: 2015
- Ledelsessystemer for miljø NS-EN ISO 14001: 2015
- Kvalitetskrav for smeltesveising NS-EN ISO 3834-2: 2005
- Bransjestandard for passiv brannsikring

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4